ACT Acceptatie and Commitment Training
ACT Acceptatie and Commitment Training

ACT Acceptatie and Commitment Training

Herken je dat je:

 • vaak onbewust dingen doet die niet goed zijn voor je gezondheid?
 • diverse pogingen hebt gedaan die onvoldoende hebben gewerkt?
 • nog geen blijvende manier hebt gevonden om ongezond gedrag te veranderen?
 • tools en vaardigheden mist om beter voor jezelf te zorgen?
 • niet goed weet om te gaan met verleidingen of lastige situaties?

Als ACT-en-leefstijl professional begeleid ik je op maat. Dit betekent dat er geen vast lijstje ligt met wat je wel of niet moet doen. Geen adviezen of oplossingen die alleen voor de korte termijn werken.
Wél werken aan blijvende  gedragsverandering door je hele concrete vaardigheden aan te leren
zodat je veel bewuster gaat leven en zelf grip krijgt op je gedrag en de keuzes die je maakt. Je leert om doelen te stellen die gebaseerd zijn op je persoonlijke waarden, zodat wat je doet er ook echt toe doet!

ACT is wetenschappelijk onderbouwd en richt zich op het vergroten van een waardevol leven en te leren accepteren wat je niet kunt veranderen. Met ACT doorbreek je hardnekkige gedragspatronen omdat je werkt aan opmerkzaamheid trainen. Hierdoor ga je uiteindelijk bewuster leven.

En juist dat bewustzijn missen we in ons leven en als we keuzes maken op het gebied van voeding, bewegen (leefstijl) en gezondheid.

Wat is ACT?

​ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een derde generatie gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).  ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden:​

 • Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen;
 • Defusie: Afstand nemen van je gedachten;
 • Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld);
 • Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu;
 • Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt;
 • Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat je mentaal flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zo zeer het reduceren van ongewenste gedachten en gevoelens, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; je ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.